Skip to content

Porady

PRZYDATNE ADRESY

Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Centrala: tel.+48 (42) 638-40-00 fax: +48 (42) 638-40-04
Godziny otwarcia: Poniedziałek: 8.00 – 16.00 Wtorek: 9.00 – 17.00 Środa: 8.00 – 16.00 Czwartek: 8.00 – 16.00 Piątek: 8.00 – 16.00

DELEGATURY UMŁ:
Urząd Miasta – Delegatura Łódź-Górna Aleja Politechniki 32
Łódź 42 638 56 14

Urząd Miasta – Delegatura Łódź-Widzew
Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 100 Łódź 42 638 53 42

Urząd Miasta. Delegatura Łódź – Śródmieście
Piotrkowska 153 Łódź 42 638 57 57

Urząd Miasta. Delegatura Łódź – Polesie
Krzemieniecka 2b Łódź 42 638 52 82

Urząd Miasta. Delegatura Łódź – Bałuty
Zachodnia 47 Łódź 42 253 56 00

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Zachodnia 47 91-066 Łódź
tel: (42) 253-56-00

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus 105 91-066 Łódź tel: (42) 253-40-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
Wróblewskiego 10 93-578 Łódź tel: (42) 258-81-00

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna
Wróblewskiego 10 93-578 Łódź tel: (42) 258-82-00

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
6 Sierpnia 84/86 90-646 Łódź tel: (42) 254-60-00

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
Dowborczyków 9/11 90-019 Łódź
tel: (42) 253-06-00

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
Papiernicza 7
92-312 Łódź
tel: (42) 275-08-00

PORADY

1. Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży nieruchomości? Żeby przeprowadzić transakcję musimy sprawdzić stan prawny Twojej nieruchomości. Będą do tego konieczne wymienione poniżej dokumenty.
Jeśli sprzedajesz mieszkanie spółdzielcze (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):
1. podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub przydział wydany przez spółdzielnię ew. pismo potwierdzające przyjęcie w poczet członków lub przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe
2. aktualne zaświadczenie wydane przez spółdzielnię, potwierdzające, że mieszkanie nadal Ci przysługuje i nie jest zadłużone
3. jeśli masz założoną księgę wieczystą konieczny jest aktualny odpis z tej księgi
4. jeśli mieszkanie odziedziczyłeś – postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku
5. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu
6. bieżące książeczki opłat, rachunki za media itp.

Jeśli sprzedajesz lokal hipoteczny (odrębną własność z założoną księgą wieczystą i udziałem w gruncie):
1. podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny
2. aktualny odpis z księgi wieczystej
3. aktualne zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku, potwierdzające, że mieszkanie nie jest zadłużone wobec wspólnoty
(wskazana jest też pisemna informacja o wpłatach na fundusz remontowy i planach remontów)
4. jeśli lokal odziedziczyłeś – postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku
5. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu
6. bieżące książeczki opłat, rachunki za media itp.

Jeśli sprzedajesz dom lub działkę:
1. podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny
2. aktualny odpis z księgi wieczystej
3. aktualny wypis z rejestru gruntów
4. aktualna informacja o przeznaczeniu działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
5. mapa ewidencyjna lub zasadnicza działki
6. jeśli nieruchomość odziedziczyłeś – postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku
7. decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
8. jeśli masz działkę w użytkowaniu wieczystym – konieczna jest umowa o ustanowienie tego prawa i decyzja o wysokości opłaty rocznej
9. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym domu

Uwaga! Jeśli sprzedajesz dom w stanie surowym, rozpoczętą budowę lub dom w trakcie rozbudowy bądź generalnego remontu owinieneś także dostarczyć ważne pozwolenie na budowę i dziennik budowy.
Uwaga! Zawsze (a zwłaszcza, gdy działka jest nie ogrodzona) powinieneś okazać nabywcy jej granice, jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić pomożemy Ci znaleźć geodetę, który przeprowadzi wznowienie granic.

2. Jakie dane są wymagane do przeprowadzenia transakcji? Do przeprowadzenia transakcji będą także potrzebne Twoje dane jako Sprzedającego/Kupującego, a więc:
1. imię i nazwisko
2. imiona rodziców
3. stan cywilny
4. miejsce zamieszkania
5. data urodzenia
6. Pesel
7. NIP W przypadku spółek i innych osób prawnych konieczne są:
1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS 2. Regon 3. NIP 4. umowa spółki 5. uchwała na zbycie/nabycie nieruchomości