Skip to content

Uproszczenie procedury budowlanej może uderzyć we właścicieli działek sąsiednich

Uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej ubezwłasnowolni właścicieli działek sąsiednich – alarmują samorządowcy. – Zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę nie spowoduje większego chaosu w przestrzeni i zagrożenia interesu osób trzecich – przekonuje resort rozwoju.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nowelizację ustawy Prawo budowlane. Projekt negatywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zdaniem strony samorządowej proponowane zmiany ubezwłasnowolnią właścicieli działek sąsiednich, a także spowodują zbyt dużą przewagę interesu jednostek nad interesem ogółu.

Projektowana nowelizacja ustawy ma na celu uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej dzięki zniesieniu wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane oraz dzięki ograniczeniu katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie.

Obawy korporacji samorządowych przedstawił starosta łaski Cezary Gabryjączyk. Dotyczą one głównie zabudowy wielkomiejskiej, gdzie działki są małe.

– Tego typu ułatwienia w procesie inwestycyjnym ubezwłasnowolnią właścicieli działek sąsiednich, ponieważ nie będą mogli wnieść sprzeciwu do projektu. Spowodują ponadto zbyt dużą przewagę interesu jednostek nad interesem ogółu – podkreślał Cezary Gabryjączyk.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski przypomniał, że pozwolenie na budowę nie będzie wymagane tylko dla budynków, które nie będą oddziaływać na działki sąsiednie.

– Ustawa nie znosi też procedur lokalizacyjnych, które wynikają z planów zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy – przekonywał Paweł Orłowski.

Wiceminister przypomniał ponadto, że równolegle procedowany jest projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która ma za zadanie m.in. wzmocnić rolę studium zagospodarowania i kontrole gmin nad przestrzenią.

źródło: www.propertynews.pl

Udostępnij na:

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Zobacz też..